Blogi

TARINOITA LIIKE-ELÄMÄSTÄ JA JURIDIIKASTA

Latinan kielinen lause "pacta sunt servanda" takoittaa, että "sopimukset on pidettävä". Tähän muinaiseen lausekkeeseen kiteytyy länsimaisen oikeusjärjestelmän sopimusvapaus. Mikäli sopimukselle ei ole määrätty lakitekstissä erityistä määrämuotoa (esim. kiinteistökauppa, testamentti tai avioehto) sopijapuolet voivat täysin vapaasti valita...

Viime lauantaisen aiesopimuksia koskevan blogi -kirjoituksen jälkeen sähköpostiini kilahti kaksikin kysymystä liittyen siihen, miten esisopimus sitten eroaa aiesopimuksesta?

Aiesopimus eli kansainvälisemmin LOI (Letter of Intent) tai MOU (Memorandum of Understanding) ei ole juridisesti sitova sopimus. Se on dokumentti, mikä nimensä mukaisesti kuvaa osapuolten aikomuksen tehdä jotakin yhdessä tulevaisuudessa. Olennaista aiesopimukselle kuitenkin on, että se on allekirjoitettu dokumentti, jolla osapuolet osoittavat...