Referenssit

SANOTTUA

Petri Väinölä

- Nokia Oyj ja Cencorp Oyj

"Juristin tulee ymmärtää asiakkaansa liiketoiminta ja neuvoteltavan sopimuksen on mukauduttava liiketoiminnan reaaliteetteihin. Muuten pahimmassa tapauksessa juridiikka voi tulla jopa kaupan esteeksi. 

Ville Parpolan kyky ymmärtää yhtiön liiketoiminta ja tapa, jolla hän neuvotteluissa onnistuu viemään sen kaupalliset ydinosat osaksi sopimuskokonaisuutta on se mitä erityisesti arvostan hänessä liikejuristina."

Kai Asikkala

- Sarjayrittäjä

"Tutustuin Ville Parpolaan 2000 luvun alussa. Olemme viimeisen 20 vuoden aikana tehneet useita pk-yritysten yritysjärjestelyprojekteja yhdessä piensijoittajina ja rakentaneet firmojemme strategioita. Tässä työssä Villen panos on ollut merkittävä. Hän on tuonut lisäarvoa sekä oman osaamisensa, että laajan kontaktiverkostonsa kautta yhtiöiden hallitustyöskentelyyn. 

Ville on vastuunsa kantava pitkäjänteinen ja suoraviivainen toimija."

Timo Lappalainen

- Nordhaven Corporate Finance

"Toteutimme Cencorp Oyj:n kanssa, jonka lakiasiainjohtaja Ville Parpola oli, vuosina 2002 - 2008 useampia pörssiyhtiön rahoitukseen liittyviä järjestelyitä, sekä kansainvälisiä yrityskauppoja. 

Ville ymmärtää hyvin liiketoimintaa ja on luonteeltaan kaupallinen juristi. Hän on suoraviivainen ja rakentava neuvottelija, jonka kanssa löydettiin aina yhtiön edun mukainen neuvottelutulos"

Hannu Savisalo

- Savcor Oy ja Valoe Oyj

"Ville Parpola oli Savcor -konsernin palveluksessa seitsemän vuotta ennen päätöstään lähteä yrittäjäksi. Voin lämpimästi suositella hänen lakiasiantuntemustaan myös muille asiakkaille. 

Sittemmin yhteistyömme on jatkunut aurinkoenergiayhtiö Valoe Oyj:ssä, jonka hallituksessa Ville on toiminut jo useamman vuoden."

Markku Jokela

- PMJ automec Oyj ja Mereo Group Oü

"OTM Ville Parpola toimi perustamani pörssiyhtiö PMJ automec Oyj:n lakiasiainjohtajana kymmenisen vuotta. 

Hän osaa hoitaa liikejuridiikan sekä hyvinä että vaikeina aikoina aina yhtiön edun mukaisesti. Yritysjärjestelyiden asiantuntija ja rakentava neuvottelija."

Brian Keaney

- Tonfisk Design Oy

"Ville Parpola on yhtiöni Tonfisk Designin hallituksen puheenjohtaja. 

Olemme tehneet yhteistyötä vuodesta 2000 alkaen ja näinä vuosina ratkaisseet onnistuneesti yhdessä monia haastavia rahoitus- ja muita muotoiluyhtiön liiketoimintaan ja juridiikkaan liittyviä tilanteita."