Aiesopimus -Ei sitova, mutta moraalisesti velvoittava

07.08.2021

PARPOLA kirjoittaa:

Aiesopimus eli kansainvälisemmin LOI (Letter of Intent) tai MOU (Memorandum of Understanding) ei ole juridisesti sitova sopimus. Se on dokumentti, mikä nimensä mukaisesti kuvaa osapuolten aikomuksen tehdä jotakin yhdessä tulevaisuudessa. Olennaista aiesopimukselle kuitenkin on, että se on allekirjoitettu dokumentti, jolla osapuolet osoittavat olevansa tosissaan neuvotteluissa. Allekirjoitettu aiesopimus luo osapuolilleen painetta saada aikaan lopullinen sitova sopimus.

Aiesopimusta käytetään usein esimerkiksi laajojen kansainvälisten toimitussopimusten neuvotteluissa. Aiesopimuksella pystytään hajottamaan isoa sopimuskokonaisuutta koskevat neuvottelut sovittuihin välietappeihin ennen lopullisen sopimuksen neuvottelemista valmiiksi. Usein myös tilanteissa, joissa kahden yhtiön pääomistajat ovat halukkaita sopimaan yhtiöidensä fuusioitumisesta tai toisen firman myymisestä, on aiesopimus erinomainen työkalu pääomistajien välillä ennen neuvotteluiden jalkauttamista konkreettiselle operatiiviselle tasolle.

Pelkkä sopimuksen otsikointi MOU:ksi, LOI:ksi tai aiesopimukseksi ei kuitenkaan riitä. Sopimuksen sitomattomuus tulee selkeästi todeta aiesopimuksen tekstissä.

Osa aiesopimuksen sisällöstä voidaan sopia kuitenkin osapuolia juridisesti sitovaksi. Yleensä tällaisia sitovia kohtia aiesopimuksissa ovat tietyn aikajänteen kattava neuvotteluyksinoikeus, sovellettava laki ja riidanratkaisuklausuuli. Näiden kohtien sitovuus on myös yksilöitävä aiesopimuksen tekstissä.

Aiesopimuksen päättyminen ei edellytä mitään erityistä syytä tai irtisanomistoimenpidettä. Hyvän liiketavan mukaisesti osapuolet ilmoittavat toisilleen, mikäli jompikumpi heistä haluaa keskeyttää neuvottelut ja vetäytyä aiesopimuksessa sovituista asioista.

Aiesopimuksen voimassaolo päättyy automaattisesti, kun sopimusjärjestelyä koskeva lopullinen sopimus on allekirjoitettu.

Parpola Lakiasiaintoimisto avustaa mielellään aiesopimus -neuvotteluissa. Olen ollut mukana toteuttamassa useita laajoja sopimusprojekteja eri toimialoille sekä yritysjärjestelyitä Suomessa ja kansainvälisesti. Aiesopimus on ollut niissä varsin oiva työkalu asioiden viemiseksi maaliinsa.

Lisätiedot:

ville.parpola@parpola.fi

0407726484