Sopimuksen elektroninen allekirjoittaminen

18.09.2021

Latinan kielinen lause "pacta sunt servanda" takoittaa, että "sopimukset on pidettävä". Tähän muinaiseen lausekkeeseen kiteytyy länsimaisen oikeusjärjestelmän sopimusvapaus. Mikäli sopimukselle ei ole määrätty lakitekstissä erityistä määrämuotoa (esim. kiinteistökauppa, testamentti tai avioehto) sopijapuolet voivat täysin vapaasti valita laaditaanko sopimus kirjallisesti, suullisesti vai sähköisesti.

Sopimusoikeutta säätelee Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista eli tuttavallisemmin Oikeustoimilaki. Sen mukaan sopimuksen syntyminen ei edellytä sopijapuolten allekirjoittamaa sopimusta. Silti, teknologian kehittymisestä huolimatta, sopimuksia allekirjoitetaan nykyisinkin usein myös käsin, vaikka elektroninen allekirjoitus on jo arkipäivää. Euroopan unionin ELDAS asetus säätää, että elektronisen allekirjoituksen pätevyyttä ei voida estää sillä perusteella, että allekirjoitus on tehty sähköisesti.

Nykyisin pankkitunnuksilla ja salasanoilla saa tehtyä monia asioita, jotka vielä muutama vuosi sitten edellyttivät fyysistä allekirjoitusta. Esimerkiksi veroilmoitus, passihakemus ja pankkilainat kuitataan muutamalla klikkauksella siinä missä monien miljoonien arvoiset toimitussopimukset toiselle puolelle maapalloa.

Yleensä elektronisesti allekirjoitettavaan sopimukseen lisätään allekirjoituskohtaan elektronista allekirjoitusta koskeva lauseke, jolla sopijapuolet hyväksyvät elektronisen allekirjoitustavan tai esimerkiksi pdf-allekirjoituksen, jolloin pdf-tiedostot kierrätetään allekirjoitettavina osapuolilla sähköpostitse. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

PDF -allekirjoituksen rinnalle on siis tullut uusia elektronisen allekirjoituksen muotoja, joiden varmuustasot kuitenkin poikkeavat toisistaan. Korkeimman varmuustason tarjoaa Digi- ja Väestötietoviraston elektroninen allekirjoituspalvelu. Toiseksi korkein taso on ns. vahva tunnistautuminen eli tunnistautuminen mobiilivarmenteella tai henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Heikoin tunnistautumistaso tapahtuu sähköpostiosoitteella tai salasanalla.

Se tuttu ja turvallisin allekirjoitustapa lienee edelleen allekirjoittajien yhtäaikainen läsnäolo allekirjoitustilaisuudessa todistajien mukana ollessa, mutta teknologian kehittyessä tämä edustaa jo pahasti mennyttä aikaa. Toki fyysisellä allekirjoitustilaisuudella on myös symbolinen merkitys taloudellisesti merkittävien sopimusten yhteydessä ja se lisää ehkä henkisellä tasolla myös jollain tavalla osapuolten sitoutuneisuutta toisiinsa ja sopimukseen. Elektronista allekirjoitusta käyttämällä useiden kymmenien sivujen sopimusnivaska voidaan kuitenkin kuitata helposti sähköpostilinkin kautta, johon on lisätty vaatimus tunnistautumisen tasosta esimerkiksi pankkitunnuksin.

Eli pelko pois ja klikkaamaan. Elektroninen allekirjoitus sitoo sopimuksen osapuolia täysin kirjallisen käsin tehdyn allekirjoituksen tavoin. Pacta sunt servanda - sopimukset on pidettävä.