Joukkorahoitus -tervetullut rahoitusväylä yrityksille

02.05.2021

PARPOLA kirjoittaa:

Joukkorahoituksella eli kansainvälisesti crowfundingilla tarkoitetaan netin kautta tapahtuvaa yrityksen tai yksityisen projektin rahoituskierrosta. Joukkorahoitus voi olla vastikkeeton tai vastikkeellinen. Tässä blogissa käsitellään vastikkeellista, osakeyhtiöön kohdistuvaa joukkorahoitus -kierrosta, jossa sijoittaja saa rahaa vastaan merkitä yhtiön osakkeita suunnatussa osakeannissa. Muita joukkorahoituksen yleisiä erityispiirteitä ovat sijoittajien suuri joukko sekä pieni sijoitettava summa per sijoittaja.

Joukkorahoituksesta annettu laki tuli Suomessa voimaan vuonna 2016. Laki säätelee vastikkeellisen, sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen hankkimista. Yritysten kiinnostus joukkorahoitusta kohtaan on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Yleensä kyseessä on rahoitustilanne, missä yritys on saatu hyvin alkurahoitettua ja liiketoiminta käyntiin, mutta kasvuun ja siihen kuuluisaan "seuraavaan askeleeseen" tarvitaan ulkopuolista rahaa. 

Joissain tapauksissa joukkorahoituskampanjan jälkeinen seuraava rahoituskierros on ollut jo pörssilistautuminen NASDAQ OMX First North -pörssilistalle. Tällöin esimerkiksi alle kymmenen vuoden aikajänteellä on noustu alkuvaiheen seed -rahoituksen, joukkorahoituksen ja IPO:n kautta pieneksi pörssiyhtiöksi. Joukkorahoitus on siis merkittävästi monipuolistanut rahoitusmarkkinoita ja luonut uuden rahoituksellisen väylän pienille ja keskisuurille kasvuyhtiöille.

Negatiivisena puolena joukkorahoituksessa on yhtiön osakkeenomistajien määrän räjähdysmäinen kasvu ja tästä aiheutuva raskahko hallinnointi. Tätä helpottaa kuitenkin ammattimaisen joukkorahoituskampanjan yhteydessä neuvoteltava osakassopimus. Yleensä perustajaosakkaiden oikeudet ja velvollisuudet on sovittu osakassopimuksessa varsin tarkasti, kun taas joukkorahoituskampanjassa mukaan tulevien uusien piensijoittajien oikeudet ovat hyvin rajoitetut. Myös verkkoalustat, joiden kautta joukkorahoituskampanjat toteutetaan helpottavat hallinnointia onnistuneen rahoituskierroksen jälkeen.

Usein onnistunut joukkorahoitus -kierros edellyttää, että noin 30% haettavasta rahoituksesta merkitään perustajaosakkaiden tai uuden ankkurisijoittajan toimesta jo siinä vaiheessa kun rahoituskierrosta koskeva sijoitusmuistio julkaistaan. Tämä tuo merkittävästi lisää uskottavuutta kampanjalle ja on erittäin tärkeä elementti rahoituskierroksen onnistumisen varmistamisessa.

Joukkorahoitus on tervetullut uusi rahoitusväylä. Se on merkittävästi monipuolistanut rahoitusmarkkinoita erityisesti kasvuyrityksille PK -sektorilla. 

Joukkorahoitus on tullut jäädäkseen Suomen rahoitusmarkkinoille.


Parpola Lakiasiaintoimisto avustaa mielellään joukkorahoitus- ja muissa yrityksesi rahoitushankkeissa. Olen ollut mukana toteuttamassa useita joukkorahoitusprojekteja eri toimialoille. Alan toimijoiden tunteminen ja hyvät yhteistyökanavat ovat edellytys rahoituskierroksesi onnistumiselle.

Lisätiedot:

ville.parpola@parpola.fi 

0407726484


Valokuvan oikeudet / copyright: Frantisek_Krejci