"Lakipalveluiden on oltava laadukkaita ja ne on saatava kohtuulliseen hintaan."

                      - LAKIMIES VILLE PARPOLA

Sopimukset

Sopimuksen on mukauduttava liiketoiminnan realiteetteihin

Alihankinta-, toimitus-, rahoitus-, osakas-, työ- ja jakelusopimukset muodostavat kotimaisen- ja kansainvälisen yritystoiminnan kulmakivet. Kun nämä sopimukset ovat oikein laadittuja voi yhtiön johto keskittyä voiton tekemiseen yritykselleen.

 

Yhtiöoikeus ja rahoitus

Menestyvän liiketoiminnan edellytys on, että yhtiön perusasiat ovat kunnossa

Yrityksen perustaminen, yrityskaupat, joukkorahoitus, osakeannit, fuusiot, jakautumiset, yhteisyritykset, osakepääoman muuttamiseen ja yhtiön hallintoon liittyvät asiat sekä muut Osakeyhtiölain soveltamista koskevat kysymykset yksityisissä ja julkisissa yhtiöissä kannattaa aina hyvissä ajoin suunnitella liiketoimintalähtöisesti.

 

Yksityisoikeus

Edunvalvontavaltuutus, avioehto, lahjakirja, kauppakirja ja testamentti

Edunvalvontavaltuutus on paras tapa varautua tulevaisuuteen. Se on määrämuotoinen valtakirja, jolla valtuutat haluamasi sinulle läheisen henkilön huolehtimaan asioistasi sen varalta, että tulet itse kykenemättömäksi hoitamaan niitä. Laadi edunvalvontavaltuutus ajoissa. Silloin sinä päätät, miten asiasi hoituvat ja kuka niitä hoitaa. 

Parpola Lakiasiaintoimisto laatii myös yksityishenkilöiden väliset sopimukset, kauppakirjat, lahjakirjat, avioehdot ja testamentit.
 

e-Lakimies™

Nopea ja kustannustehokas palvelu 


Asiakkaan ei yleensä ole tarpeen tavata lakimiestään henkilökohtaisesti päivittäisen juridiikan hoitamiseksi, vaan lakipalvelut voidaan hoitaa e-Lakimies™ palvelun kautta. Palvelu on näin nopeampaa ja huomattavasti kustannustehokkaampaa asiakkaalle. 

Onko yrityksellänne jatkuva tarve liikejuridiikan palveluille kuukaudesta riippumatta? Räätälöidään teille sopiva kiinteähintainen kuukausipaketti, joka kattaa kaikki sovitut lakipalvelut seuraavalle 12 - 36 kuukauden jaksolle.