Force Majeure -ehto ja Covid-19

06.01.2021


PARPOLA kirjoittaa:

Liike-elämä ei Koronapandemiaan pysähdy. Uusia toimitus- ja alihankintasopimuksia neuvotellaan, vaikka pandemian kestosta ei ole varmaa tietoa. Sopimuksia neuvoteltaessa on välttämätöntä viimeistään nyt huomioida, että viime vuoden ensimmäisen ja toisen pandemia-aallon sekä viranomaisrajoitusten jälkeen Korona ja sen vaikutukset eivät tule sopimusosapuolille enää yllätyksenä.

Kyse ei siis enää ole ennakoimattomasta, yllättävästä tapahtumasta, jota sopimuksen osapuolten ei olisi ollut syytä ottaa huomioon sopimusta solmittaessa. Näin ollen Covid-19 ei enää täytä ylivoimaisen esteen eli force majeuren edellytyksiä esimerkiksi niissä toimitussopimuksissa, jotka on solmittu pandemian leviämisen jälkeen, mikäli sopimuksen ehdoissa ei ole Covid-19:ta erikseen mainittu. Jos asiaa ei ole huomioitu sopimuksessa, eivät Koronaan liittyvät rajoitustoimet enää vapauta osapuolia esimerkiksi toimitusvelvollisuuksien täyttämisestä, viivästyssakoista ja vahingon korvausvastuusta.