Liikejuridiikan kulmakivet

14.12.2021


PARPOLA KIRJOITTAA:

Hyvin laadittu sopimus auttaa välttämään riidat ja kalliit oikeudenkäynnit. 

Suoraviivaisesti, mutta oikeudellisesti kestävästi laadittu sopimus on toimivan yhteistyön kivijalka kaikessa yritystoiminnassa.

Toimitus-, alihankinta-, rahoitus-, osakas-, työ- ja jakelusopimukset muodostavat kotimaisen- ja kansainvälisen yritystoiminnan sopimusoikeudelliset kulmakivet. Kun nämä sopimukset ovat selkeästi laadittuja voi yhtiön johto keskittyä voiton tekemiseen omistajilleen. 

Parpola Lakiasiaintoimiston asiakkaana käytössänne on osaamiseni ja kokemukseni juridiikan eri osa-alueilta yhdistettynä edulliseen hinnoitteluun ja liiketoimintalähtöiseen toimintatapaan. Lähtökohtani on, että lakimies on vain asiakkaan liiketoiminnan tukifunktio, jonka tulee edesauttaa asiakkaan liiketoimintaratkaisujen toteutumista.

Minulla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisten teollisuusyritysten lakimiehenä toimimisesta sekä pienten- ja keskisuurten -yhtiöiden hallitustyöskentelystä ja rahoituksesta. Ennen Parpola Lakiasiaintoimiston perustamista olen toiminut lakiasiainjohtajana Helsingin Pörssissä listatuissa PMJ automec Oyj:ssä ja Cencorp Oyj:ssä, sekä Savcor Group Oy:ssä.

Petri Väinölä - Nokia Oyj ja Cencorp Oyj, toteaa toimintatavastamme seuraavaa: "Juristin tulee ymmärtää asiakkaansa liiketoiminta ja neuvoteltavan sopimuksen on mukauduttava liiketoiminnan reaaliteetteihin. Muuten pahimmassa tapauksessa juridiikka voi tulla jopa kaupan esteeksi. Ville Parpolan kyky ymmärtää yhtiön liiketoiminta ja tapa, jolla hän neuvotteluissa onnistuu viemään sen kaupalliset ydinosat osaksi sopimuskokonaisuutta on se mitä erityisesti arvostan hänessä liikejuristina."

Toimeksiannot suoritetaan mahdollisimman suoraviivaisesti, mutta oikeudellisesti kestävästi. Palvelen teitä kuin yhtiön oma sisäinen juristi, mikä tarkoittaa mm. että yhteydenpito minuun ja toimeksiannosta keskustelu ei aiheuta teille yllättäviä lisäkustannuksia. Maksatte ainoastaan tehdystä työstä.

Suoritan kaikki asiakkaideni toimeksiannot itse henkilökohtaisesti.

Parpola Lakiasiaintoimisto palvelee teitä suomen ja englannin kielellä.

"